Weerpagina Nieuwendam

Record high temperature 35.0°C Record low temperature -18.6°C Record high gust 29.9 m/s Record high average 28.7 m/s Record daily rain 64.6 mm Record low windchill -62.6°C Record high barometer 1044.5 hPa Record low barometer 812.0 hPa
Daily high pressure 1015.7 hPa Daily low pressure 1013.9 hPa Daily low windchill 14.3°C Daily high heat index 23.9°C Daily high gust speed 1.0 m/s SSW Daily high average speed 0.3 m/s SSW
Weerpagina Nieuwendam
LAST READING AT TIME: 09:42 DATE: 18 June 2019, time of next update: 10:42
Current WeatherZonnig/Droog Current Temperature 23.4°C (74.1°F) (Heat Index 23.4°C ), Apparent temp 25.3°C , Apparent temp solar 30.7°C
Maximum Temperature (since midnight)23.9°C at: 09:21 Minimum Temperature (since midnight)14.3°C at: 05:51
Average windspeed (ten minute)0.0 m/s Wind Direction (ten minute)SSW (208°)
Windchill Temperature 23.4°C Maximum Gust (last hour)0.9 m/s at: 09:26
Maximum Gust (since midnight)1.0 m/s at: 09:26 Maximum 1 minute average (since midnight)0.3 m/s at: 09:38
Rainfall (last hour)0.0 mm Rainfall (since midnight)0.0 mm (0.00 in.)---
Rainfall This month 112.0 mm (4.41 in.) Rainfall To date this year 371.9 mm (14.64 in.)
Maximum rain per minute (last hour)0.0 mm/min Maximum rain per hour (last 6 hours)0.0 mm/hour
Yesterdays rainfall 0.0 mm DewPoint 16.4°C (Wet Bulb :19.1°C )
Humidity 65 %, Humidex 28.3°C Barometer corrected to msl1013.9 hPa
Pressure change -0.2 hPa (last hour) Trend (last hour)STEADY
Pressure change (last 12 hours)-2.0 hPa Pressure change (last 6 hours)-0.8 hPa
Maximum Soil temperature (since midnight) -100.0°C Minimum Soil temperature (since midnight)100.0°C
Current Soil temperature 100.0°C
Current solar 432 W/m Current UV1.1
Maximum solar (since midnight) 550 W/m Maximum UV (since midnight)1.3
Current 02:15 hours of sunshine today, current sky: Zonnig
Sunshine hours for the year: 599:34 hrs Sunshine hours for the month: 81:40 hrs
Current evapotranspiration rate 2.2 mm per day. Yesterday's reading 4.5
Lightning counts 0 since noon
Time of last strike 16:45:50 2011/09/02Counts in the last 30 minutes 0

Weather report/warning/Metars

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. 

Geldig tot woensdag 19 juni 2019 24.00 locale tijd

Opgesteld op dinsdag 18 juni 2019 om 00.03 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een hogedrukgebied boven Polen trekt langzaam noordoostwaarts.
Tegenhanger is een vrijwel stationair laag ten noorden van de Britse
Eilanden. Het polaire front ligt vandaag NO-ZW georinteerd en golvend
boven Engeland, boven onze omgeving is de drukgradint klein en vindt
door land-zee contrasten frontogenese plaats. In de loop van vandaag
zien we drukdalingen boven de westelijke helft van Frankrijk door
thermische effecten. Dit thermische laag trekt NNO-waarts en trekt
woensdag overdag over de FIR noordoostwaarts. Daarbij kan zich woensdag
overdag boven het oosten van Nederland mogelijk een secundair thermisch
laag ontwikkelen. Het polaire koufront trekt in de nacht naar donderdag
langzaam oostwaarts over de FIR. De 500-hPa stroming is zuidwestelijk en
enkele rimpelingen in het patroon lijken te passeren in de nacht naar
woensdag / woensdagochtend en woensdag in de loop van de dag.

MODELBEOORDELING:
Hirlam heeft voor vannacht nog een neerslagsignaal dat er overdreven
uitziet: te weinig verdamping van de neerslag uit middelbare bewolking.
Komende middag berekenen de modellen boven Duitsland buien, boven
Nederland nauwelijks, hoewel het vooral in EC niet veel scheelt in de
progtemps boven het (uiterste) oosten van het land. Waarschijnlijk is er
te veel entrainment op middelbaar niveau voor een bui. Mogelijk bereiken
(restanten van) onweersbuien ons land van het zuidwesten uit in de nacht
naar woensdag; Harmonie36 berekent er op de zuidgrens nog zware
windstoten van ca. 75 km/uur op, maar staat daar wel alleen in.
HarmonieEPS geeft nauwelijks een signaal voor zware windstoten.
Onzekerder wordt het woensdag overdag. De precieze koers en mate van
uitdieping van het laag vanuit West-Frankrijk, evenals de eventuele
ontwikkeling van een secundair thermisch laag boven Oost-Nederland, zal
een belangrijke rol spelen in de hoeveelheid CAPE en windschering boven
ons land. De nieuwe Hirlam-run zit qua CAPE toch weer westelijker dan de
12 UTC run. De Harmonies berekenen woensdagmiddag en -avond de zwaarste
buien, gevoed vanaf de grond en met hagel en (zeer) zware windstoten,
boven Duitsland. Toch berekent Harmonie40 daarachter boven Nederland ook
nog forse buien, zij het iets minder zwaar, met zeer lokaal nog zware
windstoten. HarmonieEPS berekent voor de oostelijke provincies 50-60%
kans op lokaal zware windstoten in de loop van woensdagmiddag en
-avond.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Geen seinen. Vandaag overdag, bij weinig wind en behoorlijk wat
instraling, weer thermische effecten met de ontwikkeling van een
aanlandige wind. In de nacht naar woensdag bij buien van het zuidwesten
uit nog een kleine kans op windstoten, Harmonie36 berekent op de
zuidgrens zelfs nog ca. 75 km/uur. Lijkt nu echt het worst-case
scenario. Woensdag overdag bij de buien een grotere kans op zware
windstoten, vooral in het oosten, zie de modelbeoordeling.

BEWOLKING:
Komende middag is een enkele Cb niet helemaal uitgesloten, met name in
het oosten en noordoosten van het land. In de rest van het land zie je
dat de CAPE + entrainment vrijwel naar nul gaat. Toppen als alles meezit
tot ca. FL200. In de nacht naar woensdag mogelijk Cb's of restanten
daarvan, van het zuid(west)en uit. Boven zee zien we een sterker signaal
hiervoor dan boven land, daar is ook 30-40 kn effectieve windschering
aanwezig, tegen ca. 20-30 kn boven land. Wat wel opvalt is dat de
progtemps boven land voorover hellen, Cb-toppen waarschijnlijk niet veel
hoger meer dan FL200-250 met meer gelaagde bewolking daarboven. Woensdag
rondom het van oorsprong thermische laag boven zee toenemende St-kansen.
Woensdag in de middag en avond met name boven het oosten Cb-toppen
FL350-380, een enkele mogelijk FL400. Effectieve windschering om en
nabij de 30 kn, multicel modus het meest waarschijnlijk, maar in het
oosten zou een enkele bui superceltrekjes kunnen krijgen bij dit soort
CAPE-waarden (MLCAPE boven 1000 J/kg).

NEERSLAG:
Komende middag is een enkele lokale bui niet helemaal uitgesloten, zie
bij bewolking. Als alles meezit is zelfs een klap onweer mogelijk.
Effectieve windschering ca. 15 kn, single- tot multicel modus. In de
nacht naar woensdag mogelijk (restanten van) enkele regen- en
onweersbuien van het zuid(west)en uit. Boven zee zien we een sterker
signaal hiervoor dan boven land. Woensdag overdag in het hele land kans
op regen- en onweersbuien, vooral in de middag en avond en dan met name
boven het oosten met kans op hagel (MLCAPE > 1000 J/kg en verticale
windschering rond 30 kn).

ZICHT:
Vannacht waarschijnlijk niet meer dan lokaal grondmist. Verder
overwegend goed zicht, in buien matig zicht, vooral woensdagmiddag en
-avond mogelijk slecht zicht. Wel neemt de kans op nevel in het
noordwestelijk deel van het aandachtsgebied wat toe.

TEMPERATUUR:
Vandaag in het zuidoosten de hoogste temperaturen, op woensdag in het
uiterste oosten. Lokaal 29C, mogelijk 30C. Maximum wordt woensdag
vooral in het westen en midden mogelijk al vrij vroeg in de middag
bereikt.Paraaf meteoroloog: haklande
De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op dinsdag 18 juni 2019 om 03.26 uur

Overdag veelal zomers warm. Vandaag meest droog, woensdag (onweers)buien

Vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. De minimumtemperatuur
ligt tussen 12 en 15C en er staat een zwakke variabele wind.

Overdag zijn er zonnige perioden maar ook velden sluierbewolking en
geleidelijk ontstaan er stapelwolken. Later in de middag zou er in het
oosten en noordoosten een zeer lokale bui kunnen ontstaan. De
maximumtemperatuur varieert van 24C op de Wadden tot lokaal 29C in
het zuidoosten. De wind is zwak en komt uit uiteenlopende richtingen. In
de avond komt de wind uit richtingen tussen noordoost en oost en neemt
toe naar matig aan de kust en op het IJsselmeer. 

In de nacht naar woensdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af
en neemt de kans op een (onweers)bui van het zuidwesten uit geleidelijk
toe. Hierbij kunnen eerst ook nog windstoten voorkomen. De
minimumtemperatuur ligt rond 16C bij een zwakke, langs de kust matige
oostelijke wind.

Woensdag overdag is het aanvankelijk op de meeste plaatsen droog en is
er ruimte voor de zon. In de loop van de middag ontstaan er regen- en
onweersbuien die vooral in het oosten stevig kunnen uitpakken met kans
op hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het landinwaarts nog op
veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur die uiteenloopt van
22C langs de kust tot lokaal 29C in het oosten. De wind draait
geleidelijk naar west tot zuidwest en is zwak tot matig, langs de kust
mogelijk vrij krachtig. (Bron: KNMI)
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op maandag 17 juni 2019 om 04.42 uur

Geldig van woensdag 19 juni tot maandag 01 juli

Synoptische ontwikkeling:
Een zuid(west)elijke stroming voert boven het aandachtsgebied warme
lucht aan ten oosten van een grootschalige hoogtetrog, gelegen ten
westen van het Europese continent. Een (van oorsprong thermisch) laag
trekt over de Noordzee noordwaarts, een bijbehorende vore trekt in de
ochtend al over het land alvorens een N-Z georienteerd koufront in de
loop van woensdag doorkomt. Tevens passeert een kortgolvige hoogtetrog
woensdag overdag. Dit levert een setting op die gunstig is voor het
ontstaan van flinke onweersbuien. Ook al wordt de warmste lucht door de
vore verdreven, voor het koufront uit blijft er volgens EC nog altijd
ruim 1500 J/Kg Cape over die i.c.m. 20-30 kn 0-6 km windschering een
aantal goed georganiseerde onweersbuien kunnen opleveren. Donderdag doet
de polaire lucht haar intrede en komt de hoofdtrog door. In het
weekeinde en begin van de week van 24 juni lijkt in feite een herhaling
van zetten plaats te vinden. In deze meanderende weststroming zou in het
weekeinde van 29 en 30 juni een volgende trog kunnen passeren,
voorafgegaan door een tijdelijke zuidelijke aanvoer van warme lucht.
Deze synoptische ontwikkeling zit vrij eenduidig in de clusters en het
EPS. De meest significante onzekerheid zit in de timing van de doorkomst
van eerder genoemde troggen, ook is er een cluster (met circa 20% van de
leden) die een standvastige hoogterug boven westelijk Europa berekent.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Woensdag zien we al een aantal runs achtereen een mogelijk significante
convectieve situatie. In het EPS is de kans op > 1000 J/Kg MUCape
behoorlijk afgenomen, de operationele run is met 1500-200 J/Kg fors te
noemen. De kans op flinke onweersbuien lijkt vrij groot en in eerder
genoemde setting zijn met name grote hagel en windstoten een belangrijk
aandachtspunt. Vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met droger en
koeler weer. Na het weekeinde van 22-23 juni komt een volgende
hoogtetrog dichterbij en na een tijdelijk stijging in temperatuur lijkt
een wisselvalliger en koeler weertype in te treden. Dagelijks is er zo'n
40-50% kans op neerslag en de temperaturen lijken iets onder normaal uit
te gaan komen (60% kans).

Samenvatting meerdaagse-periode:
Woensdag (mogelijk zware) onweersbuien en vooral in het oosten zomers
tot tropisch warm. Vanaf donderdag koeler en enkele buien. In het
volgende weekeinde waarschijnlijk droger en tijdelijk oplopende
temperaturen. 

Samenvatting EPS-periode:
Waarschijnlijk (80% kans) overgang naar een koeler en wisselvalliger
weertype. De kans op warm en droog zomerweer bedraagt 20%.Paraaf meteoroloog: aberson
Verwachting (middel)lange termijn

Opgesteld door het KNMI op maandag 17 juni 2019 om 04.42 uur

Woensdag (mogelijk zware) onweersbuien en vooral in het oosten zomers
tot tropisch warm. Vanaf donderdag koeler en enkele buien. In het
volgende weekeinde waarschijnlijk droger en tijdelijk oplopende
temperaturen. 

               Wo   Do   Vr   Za   Zo   Ma
Zonneschijn (%)       30   30   40   60   60   60
Neerslagkans (%)       70   60   30   20   30   40
Neerslagsom (mm)      5/10   1/2   0/1    0    0   0/4
Minimumtemp. (gr. C)     16  13/15  11/12  9/11  12/14  15/18
Middagtemp. (gr. C)     25  19/20  19/20  20/21  22/25  25/29
Windrichting         ZW    W    W   NO    O   ZO
Windkracht (bft)       3    3    3    3    3    3


Lange termijn, maandag 24 juni 2019 tot maandag 01 juli 2019:
Waarschijnlijk (80% kans) overgang naar een koeler en wisselvalliger
weertype. De kans op warm en droog zomerweer bedraagt 20%.

Marifoon

Opgesteld door het KNMI op maandag 17 juni 2019, om 22:23 uur.

Een waarschuwing voor de scheepvaart:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht.

Weeroverzicht:
Hoog boven Polen trekt naar de Baltische Staten. Laag boven het zuidwesten van 
Frankrijk trekt naar het zuiden van de Noordzee.

Verwachting van 02:00 tot 14:00 uur :

Vlissingen 
veranderlijk 1-3, later toenemend noordoost 3-4. zicht goed.

Zierikzee Hoek van Holland IJmuiden Texel Harlingen Rottum Delfzijl IJsselmeer 
Marken 
veranderlijk 1-3. zicht goed.


Verwachting van 14:00 tot 02:00 uur :

Vlissingen 
noordoost 3-4, later ruimend oost tot zuidoost. later kans op enkele buien, mogelijk 
met onweer. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.

Zierikzee 
oostelijk 1-3. later kans op enkele buien, mogelijk met onweer. zicht goed, in 
neerslag matig, mogelijk slecht.

Hoek van Holland IJmuiden 
veranderlijk 1-3, spoedig noordoost 3-4, later ruimend oost tot zuidoost. zicht goed.

Texel 
veranderlijk 1-3, toenemend noordoost 3-4, later ruimend oost, mogelijk 5. zicht 
goed.

Harlingen Rottum Delfzijl IJsselmeer Marken 
veranderlijk 1-3, toenemend noordoost 3-4, later ruimend oost. zicht goed.
Een volgend bericht wordt dinsdag 18 juni 2019 08 uur uitgegeven.
Alle tijden zijn in lokale tijd.
Scheepsweerbericht

Opgesteld door het KNMI op maandag 17 juni 2019, om 19:50 uur.

Wind- of stormwaarschuwing:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht.


Weeroverzicht:
Complex laag, 1000 hPa, noord van de Britse Eilanden verandert weinig. Hoog, 1021 
hPa, boven Polen trekt naar de Baltische Staten. Laag, 1007 hPa, ligt aan het einde 
van de periode boven het Kanaal.

Verwachting voor maandag 21:00 tot dinsdag 09:00 UTC:
Dover 
veranderlijk 1-3, later toenemend noordoost 3-4. zicht goed.

Theems 
zuidelijk 2-4, afnemend veranderlijk 1-3. zicht goed.

Humber 
zuid tot zuidwest 3-4. zicht overwegend goed.

Duitse Bocht 
zuid tot zuidoost 3-4, ruimend zuid tot zuidwest, in het zuiden veranderlijk 2-4. 
zicht overwegend goed.

Vissersbank 
zuid 4-5, afnemend 3-4. kans op een enkele bui. zicht goed, in neerslag matig.

Doggersbank 
zuid 4-5, afnemend 3-4. zicht overwegend goed.

Fladengronden 
zuid tot zuidwest 5-6, afnemend 4-5. kans op een enkele bui. zicht goed, in neerslag 
matig.

Vikingbank 
zuid 5-6, afnemend 4-5. kans op een enkele bui. zicht goed, in neerslag matig.


Verwachting voor dinsdag 09:00 tot dinsdag 21:00 UTC:
Dover 
noordoost 3-4, later cyclonaal. later enkele buien, mogelijk met onweer. zicht goed, 
in neerslag matig, mogelijk slecht.

Theems 
veranderlijk 1-3, geleidelijk toenemend oost tot noordoost 3-4, later mogelijk 5. 
later enkele buien, mogelijk met onweer. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk 
slecht.

Humber 
zuid tot zuidwest 2-4, geleidelijk krimpend oost tot noordoost, later mogelijk 5. 
later enkele buien, mogelijk met onweer. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk 
slecht.

Duitse Bocht 
zuid tot zuidwest 3-4, krimpend oost tot noordoost 2-4. later enkele buien, mogelijk 
met onweer. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.

Vissersbank 
zuid tot zuidwest 3-4. zicht overwegend goed, later mogelijk matig of slecht.

Doggersbank 
zuid tot zuidwest 3-4, later krimpend zuid tot zuidoost 2-4. later enkele buien, 
mogelijk met onweer. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.

Fladengronden 
zuid tot zuidwest 4-5. zicht overwegend goed.

Vikingbank 
zuid 4-5. kans op een enkele bui. zicht goed, in neerslag matig.


De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op dinsdag 18 juni 2019 om 03.26 uur

Overdag veelal zomers warm. Vandaag meest droog, woensdag (onweers)buien

Vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. De minimumtemperatuur
ligt tussen 12 en 15C en er staat een zwakke variabele wind.

Overdag zijn er zonnige perioden maar ook velden sluierbewolking en
geleidelijk ontstaan er stapelwolken. Later in de middag zou er in het
oosten en noordoosten een zeer lokale bui kunnen ontstaan. De
maximumtemperatuur varieert van 24C op de Wadden tot lokaal 29C in
het zuidoosten. De wind is zwak en komt uit uiteenlopende richtingen. In
de avond komt de wind uit richtingen tussen noordoost en oost en neemt
toe naar matig aan de kust en op het IJsselmeer. 

In de nacht naar woensdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af
en neemt de kans op een (onweers)bui van het zuidwesten uit geleidelijk
toe. Hierbij kunnen eerst ook nog windstoten voorkomen. De
minimumtemperatuur ligt rond 16C bij een zwakke, langs de kust matige
oostelijke wind.

Woensdag overdag is het aanvankelijk op de meeste plaatsen droog en is
er ruimte voor de zon. In de loop van de middag ontstaan er regen- en
onweersbuien die vooral in het oosten stevig kunnen uitpakken met kans
op hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het landinwaarts nog op
veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur die uiteenloopt van
22C langs de kust tot lokaal 29C in het oosten. De wind draait
geleidelijk naar west tot zuidwest en is zwak tot matig, langs de kust
mogelijk vrij krachtig. (Bron: KNMI)
20190617
6.7 3.3
7.4 3.7
7.1 3.6
6.7 3.4
6.4 3.2
6.4 3.2
6.6 3.3
6.5 3.3
6.6 3.3
Er zijn geen waarschuwingen

Er zijn momenteel geen waarschuwingen van kracht.

Opgesteld door het KNMI op: dinsdag 18 juni 2019 02:10 uur
Amsterdam Airport Schiphol, Netherlands (EHAM) 52-18N 004-46E -2M
Jun 18, 2019 - 03:25 AM EDT / 2019.06.18 0725 UTC
Wind: from the WNW (290 degrees) at 3 MPH (3 KT) (direction variable):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 69 F (21 C)
Dew Point: 57 F (14 C)
Relative Humidity: 64%
Pressure (altimeter): 29.97 in. Hg (1015 hPa)
ob: EHAM 180725Z 29003KT 240V340 CAVOK 21/14 Q1015 NOSIG
cycle: 7
Maastricht Airport Zuid Limburg, Netherlands (EHBK) 50-55N 005-47E 116M
Jun 18, 2019 - 03:25 AM EDT / 2019.06.18 0725 UTC
Wind: from the SW (220 degrees) at 3 MPH (3 KT) (direction variable):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 71 F (22 C)
Dew Point: 59 F (15 C)
Relative Humidity: 64%
Pressure (altimeter): 29.97 in. Hg (1015 hPa)
ob: EHBK 180725Z AUTO 22003KT 190V270 9999 NSC 22/15 Q1015 NOSIG
cycle: 7
Eindhoven, Netherlands (EHEH) 51-27N 005-25E 28M
Jun 18, 2019 - 03:25 AM EDT / 2019.06.18 0725 UTC
Wind: Variable at 2 MPH (2 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Sky conditions: overcast
Temperature: 71 F (22 C)
Dew Point: 60 F (16 C)
Relative Humidity: 68%
Pressure (altimeter): 29.97 in. Hg (1015 hPa)
ob: EHEH 180725Z AUTO VRB02KT 9999 OVC320 22/16 Q1015 BLU VRB02KT CAVOK
cycle: 7
Leeuwarden, Netherlands (EHLW) 53-13N 005-46E 11M
Jun 18, 2019 - 03:27 AM EDT / 2019.06.18 0727 UTC
Wind: Variable at 2 MPH (2 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Sky conditions: overcast
Temperature: 69 F (21 C)
Dew Point: 55 F (13 C)
Relative Humidity: 60%
Pressure (altimeter): 29.97 in. Hg (1015 hPa)
ob: EHLW 180727Z AUTO VRB02KT 9999 OVC360 21/13 Q1015 BLU VRB03KT CAVOK
cycle: 7

Daily Fire weather Index for this station

Click here for a daily update of the averages/extremes to date for the month


The data is logged at two minute intervals, but there is data recorded every minute. Best viewed in 800 x 600 and True colour.

This page has AUTO RELOAD facility for the latest data.This page is updated from recent data collected by a La Crosse 2010 weather station
Use the Reload or Refresh
facility on your browser to retrieve the latest data.


email de weermanCreated by "Weather Display" software version 10.37S at this start time/date 6:43:50 5-6-2019
if(typeof(urchinTracker)!='function')document.write('')