^^
Weerpagina Nieuwendam

Record high temperature 30.8°C Record low temperature -18.6°C Record high gust 29.9 m/s Record high average 28.7 m/s Record daily rain 64.6 mm Record low windchill -62.6°C Record high barometer 1044.5 hPa Record low barometer 812.0 hPa
Daily high pressure 1015.7 hPa Daily low pressure 1014.9 hPa Daily low windchill 16.0°C Daily high heat index 32.6°C Daily high gust speed 4.2 m/s NNW Daily high average speed 2.7 m/s E
Weerpagina Nieuwendam
LAST READING AT TIME: 15:42 DATE: 23 July 2018, time of next update: 16:42
Current WeatherZonnig/Droog Current Temperature 28.7°C (83.6°F) (Heat Index 30.3°C ), Apparent temp 30.7°C , Apparent temp solar 38.4°C
Maximum Temperature (since midnight)30.8°C at: 14:09 Minimum Temperature (since midnight)16.0°C at: 05:36
Average windspeed (ten minute)0.8 m/s Wind Direction (ten minute)NE (49°)
Heat Index 30.3°C Maximum Gust (last hour)3.7 m/s at: 14:41
Maximum Gust (since midnight)4.2 m/s at: 14:33 Maximum 1 minute average (since midnight)2.7 m/s at: 14:16
Rainfall (last hour)0.0 mm Rainfall (since midnight)0.0 mm (0.00 in.)---
Rainfall This month 0.8 mm (0.03 in.) Rainfall To date this year 268.1 mm (10.56 in.)
Maximum rain per minute (last hour)0.0 mm/min Maximum rain per hour (last 6 hours)0.0 mm/hour
Yesterdays rainfall 0.0 mm DewPoint 19.9°C (Wet Bulb :22.8°C )
Humidity 59 %, Humidex 36.1°C Barometer corrected to msl1015.0 hPa
Pressure change -0.2 hPa (last hour) Trend (last hour)STEADY
Pressure change (last 12 hours)+0.0 hPa Pressure change (last 6 hours)-0.5 hPa
Maximum Soil temperature (since midnight) -100.0°C Minimum Soil temperature (since midnight)100.0°C
Current Soil temperature 100.0°C
Current solar 710 W/m Current UV3.4
Maximum solar (since midnight) 795 W/m Maximum UV (since midnight)5.1
Current 07:38 hours of sunshine today, current sky: Zonnig
Sunshine hours for the year: 861:23 hrs Sunshine hours for the month: 184:51 hrs
Current evapotranspiration rate 5.1 mm per day. Yesterday's reading 4.9
Lightning counts 0 since noon
Time of last strike 16:45:50 2011/09/02Counts in the last 30 minutes 0

Weather report/warning/Metars

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. 

Geldig tot dinsdag 24 juli 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op maandag 23 juli 2018 om 11.09 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een ZW-NO georienteerde zwakke rug ligt boven het westen van de FIR
waardoor er in onze omgeving sprake is van een zwakke noordwestelijke
stroming. In de loop van de dag trekt de rug langzaam oostwaarts
waardoor de stroming geleidelijk zuidwestelijk wordt en er steeds
warmere lucht aangevoerd wordt. Dinsdagmiddag strekt een vore van een
thermisch laag boven Frankrijk zich uit over het zuidoosten van het
land. Hierin ontstaan ook enkele kleinschalige thermische
lagedrukgebieden. In de nacht van dinsdag op woensdag nadert van het
zuidwesten uit een kortgolvige hoogtetrog.

MODELBEOORDELING:
EC en HIR hebben vanmiddag een licht neerslagsignaal uit SC/AC boven het
noorden van de FIR, waar we actueel ook enkele lichte neerslagecho's
waarnemen. Voorlopig gaan we niet uit van significante neerslag.
Daarnaast komt EC ook dinsdagmiddag met een neerslagsignaal uit TCu
boven het westen van het land. Gezien de geringe diepte lijkt dit
uitgesloten. Met uitzondering van EC berekenen all modellen dinsdagavond
laat en de nacht naar woensdag enige neerslag boven het zuidwesten en
westen van de FIR, op nadering van de hoogtetrog enkele buien of wat
buiige regen. Kijkende naar de verticale profielen zijn dit (ingebedde)
buien die vanaf hoogte moeten gaan ontstaan. 

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Dinsdagmiddag wind van zee als gevolg van drukdalingen boven land, loopt
aardig ver oostwaarts het land in (mogelijk tot in het oosten).

BEWOLKING:
In het noorden van de FIR velden SC/AC. Boven land vanmiddag lokaal wat
Cu. Dinsdag overdag geleidelijk vorming van meer Cu/AC en in de loop van
de avond vooral in het zuidwesten ook velden AC. 

NEERSLAG:
Tot en met dinsdag overdag droog. Aan het einde van dinsdagavond boven
het zuidwesten en westen mogelijk enkele buien, weinig CAPE en shear.
Vooralsnog nemen we het nog niet op in de verwachtingen.

ZICHT:
Goed, al lopen de zichten boven de Noordzee mogelijk terug tot rond 8
km, als gevolg van het beperkte dauwpuntsverschil. Vannacht is boven
land lokaal grondmist of een mistbank mogelijk, in de nacht naar
woensdag lijkt die kans verwaarloosbaar (de dauwpunten stijgen niet
mee). 

TEMPERATUUR:
Naar aanleiding van het Nationaal Hitteplan is er een code geel
uitgegeven voor aanhoudende hitte; vandaag in het zuiden en oosten Tx
30C, morgen duidelijk warmer met landinwaarts tropisch met Tx van
30-33 graden, in de kustgebieden 27-30 graden Celsius. De Tn voor
komende nacht zijn al vrij warm, met gemiddeld zo'n 17-18C. De nacht
naar woensdag blijven de minima lokaal zelfs steken rond de 20C.Paraaf meteoroloog: wijs
De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op maandag 23 juli 2018 om 11.59 uur

Zonnige perioden, warm en droog

Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Wel ontstaan er
landwaarts enkele kleine stapelwolken. De middagtemperaturen liggen
tussen 25C op de Wadden en 30C in het zuidoosten. Er waait een
zwakke noordwestelijke wind. 

In de nacht naar dinsdag zijn er brede opklaringen. Bij een zwakke,
veranderlijke wind komen de minima uit rond 17C, in stedelijke
gebieden wordt het niet koeler dan 20C. 

Dinsdag schijnt de zon uitbundig, op wat kleine stapelwolken na. De
maximumtemperaturen lopen uiteen van 27C op de Wadden tot 33C in het
zuiden en oosten. In de middag steekt in de kustgebieden een verkoelende
zeewind op. Verder staat er een zwakke, veranderlijke wind. (Bron: KNMI)
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op maandag 23 juli 2018 om 05.58 uur

Geldig van woensdag 25 juli tot maandag 06 augustus

Synoptische ontwikkeling:
De as van een rug van hoge druk is in de nacht naar dinsdag ons land van
west naar oost gepasseerd, waardoor er op hoogte steeds warmere lucht
aangevoerd wordt. Spoedig ontstaat er op 500 hPa een smalle gordel van
hoge geopotentiaal die zich uitstrekt van het Iberisch Schiereiland naar
Finland. Hierdoor is de bovenstroming niet heel krachtig, maar met het
opdringen van een Atlantisch lagedrukgebied neemt deze net ten westen
van ons land wel in kracht toe. Aanstaande zaterdag nadert een koufront,
dat in de operationele run op zondag weet te passeren. Daarna ontwikkelt
er een grootschalig drukpatroon dat we al tijden zien, een gordel van
hogedrukgebieden vanaf de Azoren richting Noord-Scandinavi via de
Britse Eilanden. Een koufront nadert op dinsdag, maar weet ons land niet
te bereiken. Bovendien vindt er frontolyse plaats als er in de
bijbehorende hoogtetrog een apart laag afsnoert dat vervolgens richting
het Iberisch Schiereiland koerst. Lagedrukgebieden boven het zuidelijk
deel van Europa lijken af en toe invloed te kunnen uitoefenen op ons
weerbeeld in de vorm van enkele (advectieve) onweersbuien.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Grootschalig gezien laten de EC-clusterscenario's t/m +360 (5 augustus)
voortdurend slechts blokkades zien boven Europa, zo ook deze run. Met
name boven Noord-Europa is een grote positieve anomalie te zien in de
500 hPa geopotentiaal. Dit is in lijn met de EC-maandverwachting van
donderdag j.l., die nog enkele weken positieve temperatuurafwijkingen
van 3-6C voorziet in ons land en voor komende week in het zuidoosten
zelfs afwijkingen van 6-10C berekent. Dat laatste zien we al een
aantal runs duidelijk terug. In het oosten van het land is de kans op
34-36C in de tweede helft van de week circa 50%. De minima komen in de
nachten dan niet meer beneden de 20C en met name de nachten naar
vrijdag en naar zaterdag lijkt de afkoeling z'n betekenis nauwelijks
waardig. Het waarschuwingscriterium van 3 dagen op rij Tx>30 en Tn>18
wordt op basis van deze run vrijwel zeker gehaald in het oosten en
zuidoosten. Ten opzichte van het zomerweer van de laatste weken/maanden
zal komende week in veel opzichten anders aanvoelen. Een manier om het
te duiden is door te kijken naar de zogenaamde Wet Bulb Globe
Temperature, een van de meest gebruikte hittestressindices. De WBGT is
een waarde die probeert in te schatten wat het effect is van
temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en zonnestraling op mensen.
Het blijkt dat ten opzichte van gisteren de WBGT donderdag a.s. een
graad of 3 hoger ligt in het oosten van het land. De benaderde waarde
van circa 25/26C ligt nog beneden de voorgeschreven grenzen (die rond
29C liggen, een waarde waarbij het goed is om te overwegen je aan te
passen aan de omstandigheden.). Dit is voornamelijk toe te schrijven aan
een grote dauwpuntsdepressie van circa 20C. In het westen van het land
is deze kleiner, maar wordt het weer minder warm waardoor de WBGT niet
veel afwijkt van de waardes in het oosten. Wel is het zo dat deze
waardes voor binnen, of buiten in de schaduw gelden. Nemen we directe
zonnestraling ook mee dan wordt de grens van 29C wel degelijk
overschreden (bij een Tx van 36C komen we zelfs uit boven de 32C qua
WBGT). De grootste hitte lijkt iets getemperd te worden, maar een echte
omslag blijft ver weg. Het hittegolfgetal van Tijm wordt berekend door
van de reeks van dagen met een maximumtemperatuur boven de 25 graden
alle waarden boven de 25 graden bij elkaar op te tellen. Een temperatuur
van 25,6C draagt 0,6 bij aan het hittegolfgetal, een temperatuur van
31,2C draagt 6,2 bij. De nummer 1 in de ranglijst is de hittegolf die
eindigde op 9 juli 1976 met een hittegolfgetal van 96,3 in De Bilt. In
het zuidoosten en oosten lagen die waardes nog flink hoger. Op basis van
dit EPS is de kans op een top3-notering voor de Bilt nu ongeveer 24%, in
het oosten bijna 80%. Kijken we naar de droogte dan gaat het recordjaar
1976 dinsdag of woensdag gepasseerd worden. Door de toenemende warmte
verdampt er nog meer vocht. Weliswaar nemen de neerslagkansen toe,
gemiddeld verdampt er volgens het EPS in het oosten zo'n 30 mm t/m 5
augustus, terwijl in die zelfde periode door de meerderheid van het
ensemble nauwelijks 10 mm regen verwacht wordt. Ook deze run laat nu
fronten doorkomen. Niet alleen in de oper gebeurt dat, maar ook in een
groter deel van het ensemble. Dat wil echter niet zeggen dat er een
einde komt aan de warmte en droogte. 

Samenvatting meerdaagse-periode:
Tropisch warm met landinwaarts maxima tussen 30 en 36C, zonnige
perioden en recorddroogte. De minima komen op veel plaatsen niet meer
beneden de 20C. In stedelijke gebieden liggen de temperaturen zowel
overdag als 's nachts nog enkele graden hoger. Aan de kust is er in de
tweede helft van de middag kans op iets lagere temperaturen door wind
van zee. Vanaf zaterdag toenemende kans op regen en/of onweer en zondag
minder heet.

Samenvatting EPS-periode:
Aanhoudend zomers tot tropisch warm (met name in het oosten en
zuidoosten), maar wel af en toe kans op onweersbuien.Paraaf meteoroloog: zwagers
Verwachting (middel)lange termijn

Opgesteld door het KNMI op maandag 23 juli 2018 om 05.58 uur

Tropisch warm met landinwaarts maxima tussen 30 en 36°C, zonnige
perioden en recorddroogte. De minima komen op veel plaatsen niet meer
beneden de 20°C. In stedelijke gebieden liggen de temperaturen zowel
overdag als 's nachts nog enkele graden hoger. Aan de kust is er in de
tweede helft van de middag kans op iets lagere temperaturen door wind
van zee. Vanaf zaterdag toenemende kans op regen en/of onweer en zondag
minder heet.

               Di   Wo   Do   Vr   Za   Zo
Zonneschijn (%)       70   50   70   70   50   70
Neerslagkans (%)       10   10   10   10   30   50
Neerslagsom (mm)       0    0    0    0   0/3   0/2
Minimumtemp. (gr. C)     17  18/20  19/20  20/22  20/21  17/20
Middagtemp. (gr. C)     30  29/30  31/33  32/34  27/33  24/27
Windrichting        VAR   NW   NO   ZO    W    W
Windkracht (bft)       2    2    2    2    3    3


Lange termijn, maandag 30 juli 2018 tot maandag 06 augustus 2018:
Aanhoudend zomers tot tropisch warm (met name in het oosten en
zuidoosten), maar wel af en toe kans op onweersbuien.

Marifoon

Opgesteld door het KNMI op maandag 23 juli 2018, om 11:27 uur.

Een waarschuwing voor de scheepvaart:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht.

Weeroverzicht:
Rug boven het zuiden van de Noordzee en Nederland beweegt langzaam oostwaarts.

Verwachting van 14:00 tot 02:00 uur :

Vlissingen Hoek van Holland 
veranderlijk 1-3, geleidelijk toenemend zuid tot zuidwest 3-4. zicht goed.

Zierikzee 
veranderlijk 1-3. zicht goed.

IJmuiden Texel Harlingen Rottum Delfzijl 
veranderlijk 1-3, geleidelijk toenemend zuidoost 3-4. zicht goed.

IJsselmeer Marken 
veranderlijk 1-3, geleidelijk oost 2-3. zicht goed.


Verwachting van 02:00 tot 14:00 uur :

Vlissingen Hoek van Holland 
zuid tot zuidwest 2-4, afnemend veranderlijk 1-3. zicht goed.

Zierikzee 
weinig verandering.

IJmuiden 
zuidoost 2-4, spoedig ruimend zuid tot zuidwest, afnemend veranderlijk 1-3. zicht 
goed.

Texel 
zuidoost 3-4, geleidelijk ruimend zuid tot zuidwest. zicht goed.

Harlingen Rottum Delfzijl 
zuidoost 3-4, ruimend zuid, later afnemend veranderlijk 1-3. zicht goed.

IJsselmeer Marken 
oost 2-3, ruimend zuid, later afnemend veranderlijk 1-3. zicht goed.
Een volgend bericht wordt maandag 23 juli 2018 20 uur uitgegeven.
Alle tijden zijn in lokale tijd.
Scheepsweerbericht

Opgesteld door het KNMI op maandag 23 juli 2018, om 09:11 uur.

Wind- of stormwaarschuwing:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht.


Weeroverzicht:
rug boven het oostelijk deel van de Noordzee trekt langzaam oost. laag, 998 hPa, bij 
IJsland beweegt noordoostwaarts. bijbehorende troggen trekken over het noorden van 
de Noordzee.

Verwachting voor maandag 09:00 tot maandag 21:00 UTC:
Dover 
zuidwest 3-4. zicht goed, lokaal afnemend slecht met mist.

Theems 
zuidelijk 3-4. zicht goed.

Humber Doggersbank 
zuid tot zuidwest 3-4, krimpend zuidoost. zicht goed.

Duitse Bocht 
zuidwest 2-4, krimpend zuidoost 3-4, in het zuidelijk deel tijdelijk veranderlijk 
1-3. zicht goed.

Vissersbank 
west tot zuidwest 3-4. zicht goed, lokaal mogelijk afnemend slecht met mist.

Fladengronden 
zuidwestelijk 3-4. af en toe lichte regen of motregen. zicht goed, in neerslag matig 
tot slecht, lokaal mist.

Vikingbank 
zuidelijk 3-4, mogelijk 5. af en toe lichte regen of motregen. zicht goed, in 
neerslag matig tot slecht, lokaal mist.


Verwachting voor maandag 21:00 tot dinsdag 09:00 UTC:
Dover 
zuidwest 3-4. zicht goed, afnemend matig tot slecht, kans op mist.

Theems 
weinig verandering.

Humber 
zuid tot zuidoost 3-4, vanuit het westelijk deel afnemend veranderlijk 1-3. zicht 
goed.

Duitse Bocht 
zuid tot zuidoost 2-4, in het zuidoostelijk deel eerst veranderlijk 1-3. zicht goed.

Vissersbank 
zuidwest 3-4, krimpend zuid. later kans op regen of een bui. zicht goed, in neerslag 
matig.

Doggersbank 
zuidoost 3-4, mogelijk 5, vanuit het westelijk deel ruimend westelijk 2-3. kans op 
regen of enkele buien. zicht goed, in neerslag matig.

Fladengronden 
zuidelijk 3-4, vanuit het westelijk deel ruimend west. perioden met regen of enkele 
buien. zicht goed, in neerslag matig tot slecht.

Vikingbank 
zuidelijk 3-4, vanuit het westelijk deel afnemend veranderlijk 1-3. perioden met 
regen of enkele buien. zicht goed, in neerslag matig tot slecht, lokaal mist.


De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op maandag 23 juli 2018 om 11.59 uur

Zonnige perioden, warm en droog

Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Wel ontstaan er
landwaarts enkele kleine stapelwolken. De middagtemperaturen liggen
tussen 25C op de Wadden en 30C in het zuidoosten. Er waait een
zwakke noordwestelijke wind. 

In de nacht naar dinsdag zijn er brede opklaringen. Bij een zwakke,
veranderlijke wind komen de minima uit rond 17C, in stedelijke
gebieden wordt het niet koeler dan 20C. 

Dinsdag schijnt de zon uitbundig, op wat kleine stapelwolken na. De
maximumtemperaturen lopen uiteen van 27C op de Wadden tot 33C in het
zuiden en oosten. In de middag steekt in de kustgebieden een verkoelende
zeewind op. Verder staat er een zwakke, veranderlijke wind. (Bron: KNMI)
20180723
6.9 3.5
6.8 3.4
6.5 3.3
6.5 3.3
6.3 3.1
6.4 3.2
6.0 3.0
6.0 3.0
6.3 3.2
Aanhoudende hitte

Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is geactiveerd, daarom is er nu een
code geel voor aanhoudende hitte van kracht. 

De maxima liggen vandaag tussen 25°C op de Wadden en 30°C in het
zuidoosten, morgen tussen 27°C en 33°C. Komende nacht komt de
minimumtemperatuur op veel plaatsen niet beneden de 17°C.

Opgesteld door het KNMI op: maandag 23 juli 2018 10:05 uur
Amsterdam Airport Schiphol, Netherlands (EHAM) 52-18N 004-46E -2M
Jul 23, 2018 - 09:25 AM EDT / 2018.07.23 1325 UTC
Wind: Variable at 5 MPH (4 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 82 F (28 C)
Dew Point: 60 F (16 C)
Relative Humidity: 48%
Pressure (altimeter): 30.00 in. Hg (1016 hPa)
ob: EHAM 231325Z VRB04KT CAVOK 28/16 Q1016 NOSIG
cycle: 13
Maastricht Airport Zuid Limburg, Netherlands (EHBK) 50-55N 005-47E 116M
Jul 23, 2018 - 09:25 AM EDT / 2018.07.23 1325 UTC
Wind: from the W (270 degrees) at 5 MPH (4 KT) (direction variable):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 82 F (28 C)
Dew Point: 57 F (14 C)
Relative Humidity: 42%
Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa)
ob: EHBK 231325Z AUTO 27004KT 200V350 9999 NSC 28/14 Q1017 NOSIG
cycle: 13
Eindhoven, Netherlands (EHEH) 51-27N 005-25E 28M
Jul 23, 2018 - 09:25 AM EDT / 2018.07.23 1325 UTC
Wind: from the W (280 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Sky conditions: overcast
Temperature: 84 F (29 C)
Dew Point: 59 F (15 C)
Relative Humidity: 42%
Pressure (altimeter): 30.00 in. Hg (1016 hPa)
ob: EHEH 231325Z AUTO 28006KT 250V050 9999 SCT052 BKN061 OVC330 29/15 Q1016 BLU VRB05KT CAVOK
cycle: 13
Leeuwarden, Netherlands (EHLW) 53-13N 005-46E 11M
Jul 23, 2018 - 09:25 AM EDT / 2018.07.23 1325 UTC
Wind: from the WNW (290 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 78 F (26 C)
Dew Point: 62 F (17 C)
Relative Humidity: 57%
Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa)
ob: EHLW 231325Z AUTO 29006KT 170V290 9999 NCD 26/17 Q1017 BLU 24004KT 9999 FEW035 RMK R23
cycle: 13

Daily Fire weather Index for this station

Click here for a daily update of the averages/extremes to date for the month


The data is logged at two minute intervals, but there is data recorded every minute. Best viewed in 800 x 600 and True colour.

This page has AUTO RELOAD facility for the latest data.This page is updated from recent data collected by a La Crosse 2010 weather station
Use the Reload or Refresh
facility on your browser to retrieve the latest data.


email de weermanCreated by "Weather Display" software version 10.37S at this start time/date 7:56:23 17-7-2018
if(typeof(urchinTracker)!='function')document.write('')