^^
Weerpagina Nieuwendam

Record high temperature 35.0°C Record low temperature -18.6°C Record high gust 29.9 m/s Record high average 28.7 m/s Record daily rain 64.6 mm Record low windchill -62.6°C Record high barometer 1044.5 hPa Record low barometer 812.0 hPa
Daily high pressure 1004.9 hPa Daily low pressure 998.0 hPa Daily low windchill 7.1°C Daily high heat index 13.1°C Daily high gust speed 10.8 m/s S Daily high average speed 6.5 m/s S
Weerpagina Nieuwendam
LAST READING AT TIME: 20:42 DATE: 22 November 2017, time of next update: 21:42
Current WeatherNacht/Droog Current Temperature 10.7°C (51.2°F), Apparent temp 7.7°C
Maximum Temperature (since midnight)13.1°C at: 14:43 Minimum Temperature (since midnight)10.6°C at: 20:30
Average windspeed (ten minute)4.4 m/s Wind Direction (ten minute)SSE (164°)
Windchill Temperature 9.7°C Maximum Gust (last hour)9.8 m/s at: 20:38
Maximum Gust (since midnight)10.8 m/s at: 03:08 Maximum 1 minute average (since midnight)6.5 m/s at: 20:38
Rainfall (last hour)0.0 mm Rainfall (since midnight)3.7 mm (0.14 in.) at 06:35
Rainfall This month 55.7 mm (2.19 in.) Rainfall To date this year 760.1 mm (29.92 in.)
Maximum rain per minute (last hour)0.0 mm/min Maximum rain per hour (last 6 hours)0.0 mm/hour
Yesterdays rainfall 1.8 mm DewPoint 6.6°C (Wet Bulb :8.7°C )
Humidity 76 %, Humidex 10.5°C Barometer corrected to msl998.0 hPa
Pressure change -0.7 hPa (last hour) Trend (last hour)STEADY
Pressure change (last 12 hours)-4.7 hPa Pressure change (last 6 hours)-3.5 hPa
Maximum Soil temperature (since midnight) -100.0°C Minimum Soil temperature (since midnight)100.0°C
Current Soil temperature 100.0°C
Current solar 0 W/mē Current UV0.0
Maximum solar (since midnight) 278 W/mē Maximum UV (since midnight)0.0
Current 02:22 hours of sunshine today, current sky: Nacht/Droog
Sunshine hours for the year: 820:34 hrs Sunshine hours for the month: 35:06 hrs
Current evapotranspiration rate 0.9 mm per day. Yesterday's reading 0.5
Lightning counts 0 since noon
Time of last strike 16:45:50 2011/09/02Counts in the last 30 minutes 0

Weather report/warning/Metars

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. 

Geldig tot donderdag 23 november 2017 24.00 locale tijd

Opgesteld op woensdag 22 november 2017 om 17.02 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een uitgestrekt lagedrukgebied vanaf de Noorse zuidwestkust naar Ierland
en het gebied ten zuidwesten daarvan heeft meerdere kernen. Aan de
zuidoostflank voert een stevige zuidelijke stroming in een brede warme
sector van oorsprong continentaal tropische lucht aan. Door een
geleidelijke noordoostwaartse verplaatsing van het laag wordt de
stroming meer zuidwest tot west en nadert een tweetal NNO-ZZW
georiënteerde koufronten. Beide koufronten, waarvan de tweede het
actiefst is en de voorste begrenzing van de polaire lucht vormt, trekken
donderdag in de loop van de dag oostwaarts over het land. met name in
het noorden van de FIR is daarachter nog een occlusie actief
donderdagmiddag en -avond. Een golf in het tweede koufront trekt vrijdag
in de nacht en ochtend noordoostwaarts over het land. Het bijbehorende
kleinschalige laag trekt waarschijnlijk over de zuidoostelijke helft van
het land.

MODELBEOORDELING:
De grootste onzekerheid van de komende 48 uur zit 'm in de koers van de
frontale golf van vrijdag. In EC is deze koers via Woensdrecht en
Arnhem, in alle andere modellen duidelijk zuidoostelijker. Dit maakt
vooral een windverwachting voor het zuiden en oosten lastig, maar ook
voor de neerslagpatronen heeft dit uiteraard gevolgen. Als we het EC EPS
bekijken dan valt in de cumulatieve neerslagpluimen op dat de afgelopen
operationele EC-runs vrij noordwestelijk waren en dat maakt het scenario
van de andere modellen op dit moment waarschijnlijker dan dat van de EC
operationele run.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Seinen in alle districten, het hoogst op de noordelijke Noordzee met 9
Bft. De windstoten die actueel boven zee worden gemeten lijken in alle
modellen aan de hoge kant. Donderdagochtend in het noordwestelijk
kustgebied wel zware windstoten van maximaal 90 km/uur. Convectie kan
dan nl. ook voor enige verticale uitwisseling zorgen. Achter de
koufronten neemt de wind weer af, maar bij de occlusie donderdagnamiddag
en -avond neemt deze vooral in het noorden van de FIR weer tijdelijk
fors toe.

BEWOLKING:
Actueel alleen in het noordwesten van het aandachtsgebied significante
bewolking. Op de koufronten zien de verticale profielen er onstabiel
uit, mogelijk dat daar ingebedde Cb's aanwezig kan zijn. Op het eerste
koufront zien we deze onstabiliteit zelfs in potentie reiken tot FL300,
op het tweede tot FL150. De occlusie is vooral boven het noorden van de
FIR actief, geholpen door de linkeruitgang van een jetstreak kunnen hier
Cb's tot FL150 ontwikkelen.

NEERSLAG:
Bij de koufronten buiige regen, met name op het tweede. Convectieve
modus multicel, met organisatie langs een lijn. Onweer niet onmogelijk,
maar de kans is klein, zie ook Harmonie. Nabij de occlusie vooral boven
het noorden van de FIR buien. De koers van de golf is niet helemaal
zeker, maar het lijkt erop dat vrijwel het hele land regen gaat krijgen
in de loop van de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend.

ZICHT:
Goed zicht, in neerslag overwegend matig zicht. Op zee kan het zicht bij
een langere fetch ook door spray matig worden.

TEMPERATUUR:
Zacht, na passage tweede koufront polaire lucht.Paraaf meteoroloog: haklande
De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op woensdag 22 november 2017 om 18.17 uur

Aanvankelijk onbewolkt en droog. Morgen buiige regen en vrij veel wind

Het is vanavond onbewolkt en droog. Vannacht neemt de bewolking van het
westen uit langzaam toe maar ook dan blijft het nog droog. De minima
liggen rond 9°C. De zuidenwind is boven land matig tot vrij krachtig,
aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, 6-7 Bft.

Morgenochtend neemt de bewolking verder toe en vooral in de middag valt
er (buiige) regen. In de avond wordt het van het westen uit weer droog.
Met maxima van 12°C in het noordwesten tot lokaal 16°C in het
zuidoosten is het zacht. De wind is eerst zuidelijk en draait in de loop
van de ochtend naar zuidwest. Boven land wordt de wind (vrij) krachtig,
aan zee en op het IJsselmeer hard tot stormachtig, 7-8 Bft. In de
ochtend komen er in het noordwestelijk kustgebied enige tijd zware
windstoten voor van 75-85 km/uur. In de middag en avond neemt de
zuidwestenwind weer iets in kracht af, boven land naar matig tot vrij
krachtig, aan zee en op het IJsselmeer naar krachtig tot hard, 6-7 Bft.
(Bron: KNMI)
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op woensdag 22 november 2017 om 02.36 uur

Geldig van vrijdag 24 november tot woensdag 06 december

Synoptische ontwikkeling:
Een bovenluchtlaag bevindt zich boven het noordwesten van Europa. Dit
laag trekt de komende dagen langzaam oostwaarts en zal ons land in het
weekend passeren in de vorm van een hoogtetrog. Na het weekend snoert er
een apart hoogtelaag af wat zich vervolgens gedurende de rest van de
periode handhaaft boven het westen van Europa waarbij de kern ten zuiden
van ons land komt te liggen. Aan de grond komt het hierboven beschreven
patroon tot uiting in de vorm van een krachtig lagedrukgebied met
meerdere kernen boven Scandinavie. Het polaire front dat ten zuidoosten
van onze omgeving trekt, ten gevolge van golfvorming, vrijdag in
noordoostwaartse richting over het land. Daarna zal de aanvoer polair
van aard zijn. Vanaf het weekend verschuift het lagedrukpatroon boven
Scandinavie zich in zuidelijke richting en bewegen de lagedrukgebieden
over ons land heen, of gaan vanaf woensdag 29 november mogelijkerwijs
zelfs ten zuiden van ons land langs.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Onzekerheden bevinden zich vooral bij aanvang van de periode. Dit heeft
te maken met hoever de warme lucht nog over ons land uitstroomt vanwege
de overtrekkende golf die over het land trekt; dit levert spreiding op
in met name de maximumtemperatuur (midden en westen van het land is er
20-30% kans op temperaturen boven 14 graden, maar ook 50% kans op
temperaturen beneden 10 graden), en de hoeveelheid neerslag op die dag
(30% kans op 10-20 mm, 50% kans op 3-10 mm). Na deze dag neemt de kans
op temperaturen die enkele graden beneden normaal liggen snel toe; vanaf
dinsdag is er 60% kans op temperaturen die enkele graden beneden de
normaal liggen. Tevens neemt de kans op nachtvorst dan toe naar zo'n
50%. De kans op nachtvorst is het grootst indien de stroming bij ons
oostelijk wordt, dit gebeurt op woensdag 29 en donderdag 30 november in
ongeveer 30% van de leden. De neerslagkans is aanvankelijk vrij groot
(80%), maar neemt vanaf woensdag af naar zo'n 40%. 

Samenvatting meerdaagse-periode:
Vrijdag perioden met regen en vrij zacht. Vanaf zaterdag enkele buien en
temperaturen rond of iets onder normaal.

Samenvatting EPS-periode:
Grote kans op temperaturen rond of onder normaal. De neerslagkans neemt
geleidelijk af.Paraaf meteoroloog: schaikm
Verwachting (middel)lange termijn

Opgesteld door het KNMI op woensdag 22 november 2017 om 02.36 uur

Vrijdag perioden met regen en vrij zacht. Vanaf zaterdag enkele buien en
temperaturen rond of iets onder normaal.

               Do   Vr   Za   Zo   Ma   Di
Zonneschijn (%)       20   20   30   10   20   20
Neerslagkans (%)       70   90   70   70   80   90
Neerslagsom (mm)      1/2  5/10   0/3   2/7   2/7   1/6
Minimumtemp. (gr. C)     9   5/7   2/4   2/3   3/4   1/4
Middagtemp. (gr. C)     14  8/12   6/7   6/7   6/7   5/6
Windrichting         ZW   ZW    W    W   ZW    Z
Windkracht (bft)       5    4    4    4    4    3


Lange termijn, woensdag 29 november 2017 tot woensdag 06 december 2017:
Grote kans op temperaturen rond of onder normaal. De neerslagkans neemt
geleidelijk af.

Marifoon

Opgesteld door het KNMI op woensdag 22 november 2017, om 17:37 uur.

Een waarschuwing voor de scheepvaart:
Vlissingen Hoek van Holland 
zuid 8

IJmuiden Texel Rottum 
zuid tot zuidwest 8

Harlingen Delfzijl 
zuid tot zuidwest 7

IJsselmeer 
zuid 7

Zierikzee Marken 
zuid 6


Weeroverzicht:
Laag oost van Ierland beweegt langzaam naar de Noorse Zee en diept uit. Bijbehorende 
trog bereikt aan het einde van de ochtend de kust en trekt verder oost.

Verwachting van 19:00 tot 07:00 uur :

Vlissingen Hoek van Holland 
zuid 6-7, toenemend 7-8. zicht goed.

Zierikzee 
zuid 5-6, later toenemend 6-7. zicht goed.

IJmuiden Texel 
zuid tot zuidwest 6-7, toenemend 7-8. zicht overwegend goed.

Harlingen Delfzijl 
zuid tot zuidwest 6-7. zicht goed.

Rottum 
zuid tot zuidwest 6-7, toenemend 7-8. zicht goed.

IJsselmeer 
zuid 5-6, toenemend 6-7. zicht goed.

Marken 
zuid 5-6, later mogelijk 7. zicht goed.


Verwachting van 07:00 tot 19:00 uur :

Vlissingen 
zuid tot zuidwest 7-8, ruimend en afnemend west tot zuidwest 5-6. af en toe regen of 
een bui. zicht goed, in neerslag soms matig.

Zierikzee Delfzijl IJsselmeer 
zuid tot zuidwest 6-7, ruimend en afnemend west tot zuidwest 5-6. af en toe regen of 
een bui. zicht goed, in neerslag soms matig.

Hoek van Holland IJmuiden Rottum 
zuid tot zuidwest 7-8, ruimend en afnemend west tot zuidwest 5-6, later toenemend 
6-7. af en toe regen of een bui. zicht goed, in neerslag soms matig.

Texel 
zuid tot zuidwest 7-8, ruimend en afnemend west tot zuidwest 6-7. af en toe regen of 
een bui. zicht goed, in neerslag soms matig.

Harlingen 
zuid tot zuidwest 6-7, ruimend en afnemend west tot zuidwest 5-6, later toenemend 
6-7. af en toe regen of een bui. zicht goed, in neerslag soms matig.

Marken 
zuid tot zuidwest 5-6, mogelijk 7, ruimend en afnemend west tot zuidwest 5-6. af en 
toe regen of een bui. zicht goed, in neerslag soms matig.
Een volgend bericht wordt donderdag 23 november 2017 01 uur uitgegeven.
Alle tijden zijn in lokale tijd.
Scheepsweerbericht

Opgesteld door het KNMI op woensdag 22 november 2017, om 09:38 uur.

Wind- of stormwaarschuwing:
Vikingbank 
oost 8

Duitse Bocht Vissersbank Doggersbank Fladengronden 
zuid tot zuidwest 8

Dover Theems Humber 
zuid 8Weeroverzicht:
laag, 979 hPa, boven de Vikingbank trekt noord. laag, 985 hPa, boven Ierland trekt 
langzaam richting het noorden van Fladengronden, 968 hPa. bijbehorende trog ligt 
geleidelijk boven de Fladengronden. Volgende trog trekt vanaf de ochtend oost 
richting het midden van de Noordzee.

Verwachting voor woensdag 09:00 tot woensdag 21:00 UTC:
Dover Theems Humber 
zuid tot zuidwest 6-7, toenemend zuid 7-8. zicht goed.

Duitse Bocht 
zuidwest 6-7, toenemend zuid tot zuidwest 7-8. eerst af en toe regen. zicht goed in 
neerslag matig.

Vissersbank 
zuidwest 5-6, toenemend zuid tot zuidwest 7-8. geleidelijk buiige regen. zicht goed, 
in neerslag matig, soms slecht.

Doggersbank 
zuid tot zuidwest 6-7, toenemend 7-8, later mogelijk 9. af en toe regen. zicht goed 
in neerslag matig.

Fladengronden 
zuidwest 5-6, in het zuidoostelijk deel toenemend zuid tot zuidwest 7-8, in het 
noordwestelijk deel toenemend noord tot noordoost 4-5. geleidelijk buiige regen. 
zicht goed, in neerslag matig, soms slecht.

Vikingbank 
in het zuiden zuidwest 6-7, in het noorden oost 7-8, ruimend zuidwest 6-7, later 
overal veranderlijk 2-4. perioden met regen. zicht goed, in neerslag matig, soms 
slecht.


Verwachting voor woensdag 21:00 tot donderdag 09:00 UTC:
Dover 
zuid 7-8, later ruimend zuidwest 6-7. later af en toe regen of een bui. zicht goed, 
in neerslag matig.

Theems 
zuid 7-8, later afnemend 6-7 en in het westen ruimend west. later af en toe regen of 
een bui. zicht goed, in neerslag matig.

Humber 
zuid 7-8, eerst tijdelijk toenemend 8-9, later van het westen uit ruimend west 6-7. 
van het westen uit af en toe regen of een bui. zicht goed, in neerslag matig.

Duitse Bocht 
zuid tot zuidwest 7-8, tijdelijk toenemend 8-9. later in het westen af en toe regen 
of een bui. zicht goed, in neerslag matig.

Vissersbank 
zuid tot zuidwest 7-8, tijdelijk toenemend 8-9. perioden met regen. zicht goed, in 
neerslag matig.

Doggersbank 
zuid tot zuidwest 7-8, tijdelijk toenemend 8-9, later van het westen uit ruimend 
west 6-7. van het westen uit af en toe regen of een bui. zicht goed, in neerslag 
matig.

Fladengronden 
zuid tot zuidwest 7-8, tijdelijk toenemend 8-9, in het westen noord tot noordoost 
4-5, later overal zuidwest 7-8. af en toe buiige regen. zicht goed, in neerslag 
matig, soms slecht.

Vikingbank 
veranderlijk 2-4, snel toenemend noord 5-6, later in het oosten westelijk 3-5, in 
het westen noordwest 5-6. perioden met regen, later buiige regen. zicht goed, in 
neerslag matig, soms slecht.


De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op woensdag 22 november 2017 om 18.17 uur

Aanvankelijk onbewolkt en droog. Morgen buiige regen en vrij veel wind

Het is vanavond onbewolkt en droog. Vannacht neemt de bewolking van het
westen uit langzaam toe maar ook dan blijft het nog droog. De minima
liggen rond 9°C. De zuidenwind is boven land matig tot vrij krachtig,
aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, 6-7 Bft.

Morgenochtend neemt de bewolking verder toe en vooral in de middag valt
er (buiige) regen. In de avond wordt het van het westen uit weer droog.
Met maxima van 12°C in het noordwesten tot lokaal 16°C in het
zuidoosten is het zacht. De wind is eerst zuidelijk en draait in de loop
van de ochtend naar zuidwest. Boven land wordt de wind (vrij) krachtig,
aan zee en op het IJsselmeer hard tot stormachtig, 7-8 Bft. In de
ochtend komen er in het noordwestelijk kustgebied enige tijd zware
windstoten voor van 75-85 km/uur. In de middag en avond neemt de
zuidwestenwind weer iets in kracht af, boven land naar matig tot vrij
krachtig, aan zee en op het IJsselmeer naar krachtig tot hard, 6-7 Bft.
(Bron: KNMI)
20171122
0.6 0.3
0.6 0.3
0.6 0.3
0.5 0.3
0.5 0.2
0.5 0.3
0.5 0.2
0.5 0.2
0.5 0.2
Er zijn geen waarschuwingen

Er zijn momenteel geen waarschuwingen van kracht.

Opgesteld door het KNMI op: woensdag 22 november 2017 16:57 uur
Amsterdam Airport Schiphol, Netherlands (EHAM) 52-18N 004-46E -2M
Nov 22, 2017 - 02:25 PM EST / 2017.11.22 1925 UTC
Wind: from the S (180 degrees) at 17 MPH (15 KT) (direction variable):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 50 F (10 C)
Dew Point: 41 F (5 C)
Relative Humidity: 71%
Pressure (altimeter): 29.50 in. Hg (0999 hPa)
ob: EHAM 221925Z 18015KT 150V210 CAVOK 10/05 Q0999 NOSIG
cycle: 19
Maastricht Airport Zuid Limburg, Netherlands (EHBK) 50-55N 005-47E 116M
Nov 22, 2017 - 02:25 PM EST / 2017.11.22 1925 UTC
Wind: from the S (180 degrees) at 16 MPH (14 KT) (direction variable):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 51 F (11 C)
Dew Point: 37 F (3 C)
Relative Humidity: 57%
Pressure (altimeter): 29.62 in. Hg (1003 hPa)
ob: EHBK 221925Z AUTO 18014KT 150V210 9999 NSC 11/03 Q1003 NOSIG
cycle: 19
Eindhoven, Netherlands (EHEH) 51-27N 005-25E 28M
Nov 22, 2017 - 02:25 PM EST / 2017.11.22 1925 UTC
Wind: from the S (190 degrees) at 14 MPH (12 KT) (direction variable):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Sky conditions: mostly clear
Temperature: 51 F (11 C)
Dew Point: 39 F (4 C)
Relative Humidity: 61%
Pressure (altimeter): 29.59 in. Hg (1002 hPa)
ob: EHEH 221925Z AUTO 19012KT 160V230 9999 FEW130 11/04 Q1002 BLU 19014G24KT CAVOK
cycle: 19
Leeuwarden, Netherlands (EHLW) 53-13N 005-46E 11M
Nov 22, 2017 - 02:25 PM EST / 2017.11.22 1925 UTC
Wind: from the S (180 degrees) at 16 MPH (14 KT) (direction variable):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 50 F (10 C)
Dew Point: 42 F (6 C)
Relative Humidity: 76%
Pressure (altimeter): 29.47 in. Hg (0998 hPa)
ob: EHLW 221925Z AUTO 18014KT 140V220 9999 NCD 10/06 Q0998 BLU
cycle: 19

Daily Fire weather Index for this station

Click here for a daily update of the averages/extremes to date for the month


The data is logged at two minute intervals, but there is data recorded every minute. Best viewed in 800 x 600 and True colour.

This page has AUTO RELOAD facility for the latest data.This page is updated from recent data collected by a La Crosse 2010 weather station
Use the Reload or Refresh
facility on your browser to retrieve the latest data.


email de weermanCreated by "Weather Display" software version 10.37S at this start time/date 19:32:00 10-11-2017
if(typeof(urchinTracker)!='function')document.write('')